Izindandatho Zamadoda Eziyisishiyagalolunye

Hlunga
   "Izindandatho ezintathu zama-Elven-amakhosi ngaphansi kwesibhakabhaka,
   Eziyisikhombisa kwabaNtuli ezindlini zabo zamatshe;
   Abayisishiyagalolunye Kubantu Abafayo, abamiselwe ukufa,
   Eyodwa yeNkosi Emnyama esihlalweni sayo sobukhosi esimnyama. . ."

   9 imikhiqizo

   9 imikhiqizo